Open post

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zapisu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 można dokonać w terminie od 1 marca do 17 marca 2023 r w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I OŚWIADCZENIA KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  Rodzic w terminie od 5 do 12 kwietnia 2023 r. jest zobowiązany potwierdzić...

"ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ"Czytaj dalej...

Open post

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Zapisów dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można dokonywać w terminie od 1 marca do 21 marca 2023 r. w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ZACZERNIU – ROK SZKOLNY 2023/2024 OŚWIADCZENIA Rodzic w terminie od 7 do 12 kwietnia 2023 r. jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka...

"ZAPISY DO PRZEDSZKOLA"Czytaj dalej...

Open post

Zapisy do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu informuje, że zapisy do przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej rozpoczną się 1.03.2023r., zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu nr 1520/2023 Wójta Gminy Trzebownisko. (załączniki poniżej) Szczegółowe informacje, formularze i oświadczenia, będą dostępne na stronie internetowej w zakładce rekrutacja pod koniec lutego. Jadwiga Faszczowy   Zarządzenie Wójta...

"Zapisy do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej"Czytaj dalej...

Open post

Zapisy do klasy pierwszej

Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej odbędzie się w dniach od 19 do 22 kwietnia 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 1117/2022 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 10 stycznia 2022 r. Dokumenty do pobrania: Zgłoszenie ucznia do klasy 1-szej szkoły podstawowej 2022/2023 Zgłoszenie ucznia do szkoły (klasy 2-8)...

"Zapisy do klasy pierwszej"Czytaj dalej...

Open post

Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu informuje, że zapisu dziecka do Przedszkola będzie można dokonać w dniach od 1 do 18 marca 2022 r. w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00) Dzieci uczęszczające w bieżącym roku do przedszkola będą kontynuować edukację przedszkolną  na podstawie złożonych  Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej. Dokumenty do pobrania: WNIOSEK...

"Rekrutacja do przedszkola 2022/2023"Czytaj dalej...

Open post

Zapisy do szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej odbędzie się w dniach od 5 do 19 marca 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 795/2021 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 11 stycznia 2021 r. Dokumenty do pobrania: Zgłoszenie ucznia do klasy 1-szej szkoły podstawowej 2021/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko w sprawie...

"Zapisy do szkoły"Czytaj dalej...

Open post

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu informuje, że rekrutacja do Przedszkola odbędzie się w dniach od 1 do 19 marca 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 794/2021 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 11 stycznia 2021 r. Dzieci uczęszczające w bieżącym roku do przedszkola będą kontynuować edukację przedszkolną  na podstawie złożonych  Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej. Dokumenty do...

"Rekrutacja do przedszkola 2021/2022"Czytaj dalej...

Open post

Rekrutacja w przedszkolu

Przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Lista wisi również na drzwiach szkoły. Rodzic kandydata jest zobowiązany w terminie do 9 kwietnia 2020 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia przesłanego na adres mailowy szkoły: zaczerniegimn@wp.pl LISTA KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA OŚWIADCZENIE RODZICÓW 2020/2021

"Rekrutacja w przedszkolu"Czytaj dalej...

Open post

Rekrutacja do Przedszkola 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu informuje, że rekrutacja do Przedszkola odbędzie się w dniach od 2 do 20 marca 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 460/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31 stycznia 2020 r. Dokumenty do pobrania: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZK. 2020/2021 OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 2020/2021 DEKLARACJA...

"Rekrutacja do Przedszkola 2020/2021"Czytaj dalej...

Open post

Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej odbędzie się w dniach od 9 do 20 marca 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 464/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31 stycznia 2020r. Dokumenty do pobrania: Zgłoszenie ucznia do klasy 1-szej szkoły podstawowej 2020/2021 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2020/2021...

"Rekrutacja 2020/2021"Czytaj dalej...

Scroll to top