Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 9, 10.11.2020 r.;  25,26,27.05.2021 r.;  4.06.2021 r.;  23, 24.06.2021 r.

dni 9, 10 listopada zostały zastąpione dniami 19, 20 października 2020 r.

Planowane wywiadówki: 10 września 2020 r., 5 listopada 2020 r., 3 grudnia 2020 r. , 4 lutego 2021 r., 25 marca 2021 r., 13 maja 2021 r.

I PÓŁROCZE : 1.09. 2020r. do 29.01.2021 r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 12.12.2020 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze: 21.01.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna: 28.01.2021 r.

Konferencja plenarna: 11.02.2021 r.

Termin ferii zimowych4.01 – 17.01.2021 r. (zmiana w dniu 25.11.2020)

II PÓŁROCZE: 1.02.2021r. do 25.06.2021 r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 17.05.2021 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze: 10.06.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna: 17.06.2021 r.

Konferencja plenarna: 24.06.2021 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – II semestr

Scroll to top