Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2022/2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2022 r.; 2.05.2023 r.;  23,24,25.05.2023 r.;  9.06.2023 r.;  21, 22.06.2023 r.

Planowane wywiadówki: 15 września 2022 r., 17 listopada 2022 r., 12 stycznia 2023 r., 13 kwietnia 2023 r.

I PÓŁROCZE : 1.09. 2022r. do 29.01.2023 r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 11.12.2022 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze: 4.01.2023 r.

Konferencja klasyfikacyjna: 11.01.2023 r.

Konferencja plenarna: 31.01.2023 r.

Termin ferii zimowych 16.01 – 29.01.2023 r.

II PÓŁROCZE: 30.01.2023r. do 23.06.2023 r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 15.05.2023 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze: 8.06.2023 r.

Konferencja klasyfikacyjna: 15.06.2023 r.

Konferencja plenarna: 23.06.2023 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Scroll to top