Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 15.10.2021 r.; 12.11.2021 r.; 2.05.2022 r.;  24,25,26.05.2022 r.;  22, 23.06.2022 r.

Planowane wywiadówki: 9 września 2021 r., 25 listopada 2021 r., 27 stycznia 2022 r., 28 kwietnia 2022 r.

I PÓŁROCZE : 1.09. 2021r. do 28.01.2022 r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 20.12.2021 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze: 13.01.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna: 20.01.2022 r.

Konferencja plenarna: 3.02.2022 r.

Termin ferii zimowych 14.02 – 25.02.2022 r.

II PÓŁROCZE: 31.01.2022r. do 24.06.2022 r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 15.05.2022 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze: 8.06.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna: 15.06.2022 r.

Konferencja plenarna: 24.06.2022 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Scroll to top