Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2. 11.2018r;  10,11,12.04.2019;  15,16,17.04.2019;  2.05.2019r

Planowane wywiadówki: 13 września 2018r, 22 listopada 2018r, 31 stycznia 2019r, 11 kwietnia 2019r

I PÓŁROCZE : 3.09. 2018r. do 28.01.2019r

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 21.12.2018r

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze: 21.01.2019r.

Konferencja klasyfikacyjna: 28.01.2019r.

Konferencja plenarna: 7.02.2019r

Termin ferii zimowych:  11.02 – 24.02.2019r

II PÓŁROCZE: 29.01.2019r. do 21.06.2019r

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 17.05.2019r

Ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze: 10.06.2019r

Konferencja klasyfikacyjna: 17.06.2019r

Konferencja plenarna: 21.06.2019r

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Scroll to top