Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 4.09.2023 r.,

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.06.2024 r.

I półrocze: 4.09.2023 r. – 26.01.2024 r.

ferie zimowe: 29.01.2024 r. – 09.02.2024 r.

II półrocze: 12.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

Ważne daty:

22.12.2023 r. – poinformowanie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną na I półrocze

15.01.2024 r. – poinformowanie o przewidywanych ocenach na I półrocze

22.01.2024 r. – konferencja klasyfikacyjna na I półrocze

Data do ustalenia – konferencja plenarna podsumowująca pracę w I półroczu

14.05.2024 r. – poinformowanie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku

07.06.2024 r. – poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku

14.06.2024 r. – konferencja klasyfikacyjna na koniec roku

Data do ustalenia (prawdopodobnie) 21.06.2024r. – konferencja plenarna podsumowująca pracę

Terminy spotkań z rodzicami:

14.09.2023 r.; 16.11.2023 r.; 25.01.2024 r.; 11.04.2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

02.05.2024r.

14,15,16.05 2024 r. na organizację egzaminu ósmoklasisty

31.05.2024 r.

18-20.06.2023 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Scroll to top