Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 8. 04.2020r;  21,22,23.04.2020;  12.06.2020;  24, 25.06.2020r.

Planowane wywiadówki: 12 września 2019r., 21 listopada 2019r., 6 lutego 2020r., 23 kwietnia 2020r

I PÓŁROCZE : 2.09. 2019r. do 31.01.2020r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 22.12.2019r

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze: 10.01.2020r.

Konferencja klasyfikacyjna: 30.01.2020r.

Konferencja plenarna: 4.02.2020r.

Termin ferii zimowych:  13.01 – 26.01.2020r.

II PÓŁROCZE: 3.02.2020r. do 26.06.2020r.

Informacja o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną: 22.05.2020r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze: 15.06.2020r.

Konferencja klasyfikacyjna: 22.06.2020r.

Konferencja plenarna: 26.06.2020r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Scroll to top