ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zapisu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024
można dokonać w terminie od 1 marca do 17 marca 2023 r
w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00)
 Rodzic w terminie od 5 do 12 kwietnia 2023 r. jest zobowiązany
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia:
Scroll to top