ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Zapisów dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można dokonywać w terminie od 1 marca do 21 marca 2023 r. w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00)

Rodzic w terminie od 7 do 12 kwietnia 2023 r. jest zobowiązany
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

Scroll to top