Wywiadówki

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2022/2023:

15 września 2022 r.

17 listopada 2022 r.

12 stycznia 2023 r.

13 kwietnia 2023 r.

Scroll to top