Wywiadówki

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2021/2022:

9 września 2021 r.

25 listopada 2021 r.

27 stycznia 2022 r.

28 kwietnia 2022 r.

Scroll to top