Wywiadówki

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2023/2024:

14 września 2023 r.

16 listopada 2023 r.

25 stycznia 2024 r.

11 kwietnia 2024 r.

Scroll to top