Wywiadówki

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2020/2021:

10 września 2020 r.

5 listopada 2020 r.

3 grudnia 2020 r.

4 lutego 2021 r.

25 marca 2021 r.

28 maja 2021 r.

Scroll to top