Zapisy do szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej odbędzie się w dniach od 5 do 19 marca 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 795/2021 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 11 stycznia 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie ucznia do klasy 1-szej szkoły podstawowej 2021/2022

Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Scroll to top