Obiady szkolne

JADŁOSPIS

Opłaty za żywienie miesiąc czerwiec 

Informujemy rodziców, że ze względu na zakończenie roku szkolnego termin płatności za żywienie zostaje skrócony do dnia 8.06.2022rProsimy o terminowe wpłaty.

Kwoty za miesiąc czerwiec dla poszczególnych klas (żywienie liczone do dnia 21.06.2022r.)

KLASA  1B (14 dni)– II danie- 49,00 zł, cały obiad-63,00 zł

KLASY 1A, 2A, 3A, 3B, 3C (13 dni)- II danie45,50 zł, cały obiad-58,50 zł

KLASY 2B, 2C- (13 dni+ 7.06-zupa)- II danie46,50 zł, cały obiad 59,50 zł

KLASY  4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6, 7B (13 dni)- II danie45,50 zł, cały obiad-58,50 zł

KLASY 7A, 7C, 8A, 8B, 8C (12 dni)- II danie42,00 zł, cały obiad-54,00zł

Dzieci które w dniach 24, 25 i 26.05 (klasy 1-3) przebywały na świetlicy szkolnej i korzystały z żywienia zostaną indywidualnie powiadomieni o kwocie za żywienie za miesiąc czerwiec.

 

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3 uczęszczających na świetlicę: w dniach 22.06 i 23.06.2022r. będzie czynna świetlica szkolna, zatem prosimy rodziców dzieci, którzy w tych dniach będą chcieli korzystać z żywienia, aby do podanych powyżej sum dodać odpowiednią kwotę (3,50 zł- II danie lub 4,50 zł cały obiad – za 1 dodatkowy dzień albo 7,00zł- II danie lub 9,00zł cały obiad – za 2 dodatkowe dni. W tytule przelewu wpisując wtedy: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz datę-daty w których dniach  będzie jadło obiad (ważne !!). Przykład: Imię Nazwisko, klasa z dniem  23.06. Tylko na tej podstawie będzie przygotowany posiłek dla dziecka. Uwaga – prosimy o przemyślane wpłaty w miesiącu czerwcu – nie ma zwrotów za żywienie. W razie wątpliwości proszę kontaktować się pod wskazany numer telefonu 669-049-618 od godziny 7.00 do godziny 14.00.

Zapisy na obiady można dokonać poprzez:

  1. Wypełnienie oświadczenia i przesłanie w wersji elektronicznej na adres e-mail zaczerniegimn@wp.pl
  2. Telefonicznie do intendentki – numer telefonu: 669 049 618
  3. Telefonicznie do sekretariatu szkoły – numer telefonu: 17 85 96 684

Prosimy o podanie informacji z jakiego posiłku będzie korzystać dziecko: cały obiad, samo II danie czy sama zupa. Koszt żywienia za 1 dzień w roku szkolnym uległ zmianie (dzieci szkolne): Cały obiad– 4,00 zł, II danie- 3,00 zł, zupa- 1,00 zł. Przypominamy o konieczności zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie dzwoniąc pod wyżej wskazane numery telefonów. W przypadku braku zgłoszenia dziecko będzie liczone do posiłków.

Płatności za obiady

Mając na uwadze reżim sanitarny nie będzie możliwości dokonywania wpłat gotówkowych. Płatności za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu.

Numer konta do wpłat za żywienie:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

W tytule płatności należy podać imię, nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Płatności należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca, po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należnej kwoty. Informacja o koszcie żywienia za dany miesiąc będzie przekazywana wychowawcom klas.

INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLA:

Koszt żywienia za 1 dzień w roku szkolnym 2020/2021 uległ zmianie. Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 5,00 zł. Uwaga! Przedszkole ma dwa rachunki bankowe: żywienie i opłatę stałą płacimy osobno. Poniżej znajdują się numery kont bankowych szkoły:

ŻYWIENIE:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

OPŁATA STAŁA;

20 9191 0000 2001 0008 5108 0003

 

Scroll to top