Obiady szkolne

JADŁOSPIS

Opłaty za żywienie – miesiąc czerwiec 

Informujemy rodziców, że ze względu na zakończenie roku szkolnego termin płatności za żywienie zostaje skrócony do dnia 07.06.2024rProsimy o terminowe wpłaty.

Kwoty za żywienie za  miesiąc czerwiec dla uczniów klas od IV-VIII (żywienie liczone do dnia 17.06.2024r., wycieczki które były w maju i będą w czerwcu są już odliczone).

KLASY:  4A, 4B i 4C (10 dni)– II danie- 40,00 zł

KLASY: 5A, 5B i 5C (10 dni)- II danie40,00 zł

KLASY: 6A, 6B i 6C (10 dni-)- II danie40,00 zł

KLASY: 7A, 7B (9 dni)- II danie- 36,00 zł

KLASA: 8  (11dni)- II danie44,00 zł

Uczniowie klas IV-VIII- którzy nie jadą na wycieczkę, a będą w tym czasie w szkole obowiązuje kwota za 11 dni czyli:

  • II Danie- 44,00 zł

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

Klasa 1a,1b,1c, 2a i 2b- 10 dni- 40,00 zł (bez 18,19 i 20.06)

Klasa 3a, 3b i 3c- 9 dni- 36,00 zł (bez 18,19 i 20.06)

Uwaga: Informacja o kwocie do zapłaty za miesiąc czerwiec zostanie wysłana na dziennik elektroniczny, żywienie liczone jest bez dni wolnych od zajęć czyli bez dni 18,19 i 20.06.2024 r- (dyżur świetlicowy).

Jeżeli dziecko przyjdzie na dyżur w dniach 18, 19 lub 20.06.24 r. i będzie korzystało z żywienia rodzic samodzielnie musi dodać odpowiednią kwotę do wysłanej sumy

  • za 1 dzień dodatkowy 4,00 zł- II danie
  • za 2 dni dodatkowe 8,00 zł- II danie
  • za 3 dni dodatkowe 12,00 zł- II danie

Wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka i datę w których będzie korzystało z obiadów.

Przykład: Imię i Nazwisko dziecka z dniem 18 i 19

Tylko na tej podstawie będzie przygotowany posiłek dla dziecka. Uwaga – prosimy o przemyślane wpłaty w miesiącu czerwcu – nie ma zwrotów za żywienie. 

UWAGA:

Termin płatności do dnia 7.06.2024 r.- w przypadku braku opłat w wyznaczonym terminie lub opóźnienia, dziecko od dnia następnego nie otrzyma obiadu.

Numer konta

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

 

Podstawą do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej jest złożenie dwóch wypełnionych deklaracji dotyczących: zgłoszenia dziecka do obiadów oraz wnoszenia opłat w terminie. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do  intendentki.

Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi :

  • Cały obiad – 5,00 zł,
  • II Danie – 4,00zł,
  • nie ma możliwości wybrania samej zupy.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać  przez dziennik elektroniczny (wpisując w pole ODBIORCA- „stołówka”) lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły 17 85 96 684 lub 780 280 438  codziennie do godz.8:30 lub dzień wcześniej. W przypadku braku zgłoszenia nie będzie dokonywany odpis.

Wpłat należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieterminowych opłat, wydawanie posiłków w stołówce szkolnej zostanie wstrzymane do momentu uregulowania należności. Informacja o wysokości opłat za żywienie  będzie umieszczana na stronie internetowej, tablicach ogłoszeniowych szkoły jak również przez dziennik elektroniczny – dotyczy dzieci u których został naliczony odpis za żywienie.

Deklaracja zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej i deklaracja dotycząca terminowości wpłat na rok szkolny 2023/2024.

Płatności za obiady

Numer konta do wpłat za żywienie w szkole:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

W tytule płatności należy podać imię, nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Płatności należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca, po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należnej kwoty.

INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole ma dwa rachunki bankowe: żywienie i opłatę stałą płacimy osobno. Poniżej znajdują się numery kont bankowych szkoły:

ŻYWIENIE:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

OPŁATA STAŁA;

20 9191 0000 2001 0008 5108 0003

 

Scroll to top