Obiady szkolne

JADŁOSPIS

Koszt żywienia w miesiącu styczniu 2022 r. dla klas  I-VIII wynosi:

  • 48,00 zł – II Danie
  • 64,00 zł – Cały obiad
  • 16,00 zł – Zupa

Termin płatności do dnia 17.01.2022 r.

Zapisy na obiady można dokonać poprzez:

  1. Wypełnienie oświadczenia i przesłanie w wersji elektronicznej na adres e-mail zaczerniegimn@wp.pl
  2. Telefonicznie do intendentki – numer telefonu: 669 049 618
  3. Telefonicznie do sekretariatu szkoły – numer telefonu: 17 85 96 684

Prosimy o podanie informacji z jakiego posiłku będzie korzystać dziecko: cały obiad, samo II danie czy sama zupa. Koszt żywienia za 1 dzień w roku szkolnym uległ zmianie (dzieci szkolne): Cały obiad– 4,00 zł, II danie- 3,00 zł, zupa- 1,00 zł. Przypominamy o konieczności zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie dzwoniąc pod wyżej wskazane numery telefonów. W przypadku braku zgłoszenia dziecko będzie liczone do posiłków.

Płatności za obiady

Mając na uwadze reżim sanitarny nie będzie możliwości dokonywania wpłat gotówkowych. Płatności za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu.

Numer konta do wpłat za żywienie:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

W tytule płatności należy podać imię, nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Płatności należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca, po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należnej kwoty. Informacja o koszcie żywienia za dany miesiąc będzie przekazywana wychowawcom klas.

INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLA:

Koszt żywienia za 1 dzień w roku szkolnym 2020/2021 uległ zmianie. Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 5,00 zł. Uwaga! Przedszkole ma dwa rachunki bankowe: żywienie i opłatę stałą płacimy osobno. Poniżej znajdują się numery kont bankowych szkoły:

ŻYWIENIE:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

OPŁATA STAŁA;

20 9191 0000 2001 0008 5108 0003

 

Scroll to top