Obiady szkolne

JADŁOSPIS

KOSZT ŻYWIENIA W MIESIĄCU LUTYM 2024 r.:

KLASY OD I-VIII (14 DNI)

II DANIE- 56,00 zł

TERMIN PŁATNOŚCI DO  10.02.2024 r.

Numer konta

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

 

 

Podstawą do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej jest złożenie dwóch wypełnionych deklaracji dotyczących: zgłoszenia dziecka do obiadów oraz wnoszenia opłat w terminie. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do  intendentki.

Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi :

  • Cały obiad – 5,00 zł,
  • II Danie – 4,00zł,
  • nie ma możliwości wybrania samej zupy.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać  przez dziennik elektroniczny (wpisując w pole ODBIORCA- „stołówka”) lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły 17 85 96 684 lub 780 280 438  codziennie do godz.8:30 lub dzień wcześniej. W przypadku braku zgłoszenia nie będzie dokonywany odpis.

Wpłat należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieterminowych opłat, wydawanie posiłków w stołówce szkolnej zostanie wstrzymane do momentu uregulowania należności. Informacja o wysokości opłat za żywienie  będzie umieszczana na stronie internetowej, tablicach ogłoszeniowych szkoły jak również przez dziennik elektroniczny – dotyczy dzieci u których został naliczony odpis za żywienie.

Deklaracja zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej i deklaracja dotycząca terminowości wpłat na rok szkolny 2023/2024.

Płatności za obiady

Numer konta do wpłat za żywienie w szkole:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

W tytule płatności należy podać imię, nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Płatności należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca, po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należnej kwoty.

INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole ma dwa rachunki bankowe: żywienie i opłatę stałą płacimy osobno. Poniżej znajdują się numery kont bankowych szkoły:

ŻYWIENIE:

47 9191 0000 2001 0008 5108 0002

OPŁATA STAŁA;

20 9191 0000 2001 0008 5108 0003

 

Scroll to top