Nauczyciele

Dyrektor szkoły

   mgr Jadwiga Faszczowy – fizyka, informatyka, matematyka

Z-ca dyrektora

  mgr Edyta Ślemp – język polski, język polski dla obcokrajowców

Nauczyciele

      Beata Bakaj – edukacja wczesnoszkolna, informatyka

      Helena Bała – nauczyciel bibliotekarz,  wdż

      Jan Bereś – historia, wos

      Aneta Bernacka-Dudzik – przyroda, biologia

      Dominika Brzezowska– edukacja wczesnoszkolna

      Katarzyna Bykowska-Urban – język angielski

      Anna Gorzelnik – nauczyciel świetlicy

      Ewa Demków – fizyka

      ks. Bogusław Jaworski – religia

      Ewa Kłeczek-Walicka – język polski, historia

      Justyna Kurowska -Widak – plastyka, technika

      Paulina Łagowska – nauczyciel świetlicy

      Beata Madera – język niemiecki

      Bożena Nabożny – edukacja wczesnoszkolna

      Edyta Niedziela – matematyka

      Ewelina Osika – edukacja wczesnoszkolna

      Danuta Ożarska – matematyka

      Izabela Pasierb – pedagog, 

      Ewa Pospieszil – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

      Marek Rachwał – muzyka

      Grażyna Rojek – edukacja wczesnoszkolna

      Magdalena Siciak – nauczyciel świetlicy

      Anna Siedlecka – język polski

      Sylwia Cisek – język polski

      Bernadeta Sawa-Kubrak – język angielski

      Waldemar Szymański – wychowanie fizyczne

      Grzegorz Tłuczek – informatyka

      Lidia Tomasik – edukacja wczesnoszkolna

      Joanna Ujda – język angielski

      Anna Waltoś – edukacja wczesnoszkolna

      Grzegorz Złotek – wychowanie fizyczne

      s. Wiesława Zubel – religia

      Sylwia Cieśla – matematyka,

      Barbara Krudysz – edukacja wczesnoszkolna

      Anna Kwiecień – chemia

      ks. Filip Mikuła – religia

      Marek Wantrych – wychowanie fizyczne

      Patrycja Fołta – pedagog specjalny

 

Scroll to top