Nauczyciele

Dyrektor szkoły

   mgr Barbara Stępkowska – fizyka, informatyka

Z-ca dyrektora

  mgr inż. Edyta Englot – Rybka – chemia, przyroda

Nauczyciele

      Beata Bakaj – kształcenie zintegrowane

       Helena Bała – nauczyciel bibliotekarz

       Jan Bereś – historia

       Aneta Bernacka-Dudzik – przyroda, biologia

      

       Dominika Brzezowska– kształcenie zintegrowane

       Katarzyna Bykowska-Urban – język angielski

        Anna Gorzelnik – nauczyciel świetlicy

       Jadwiga Faszczowy – fizyka, informatyka

       ks. Bogusław Jaworski – religia

       Ewa Kłeczek-Walicka – język polski

 

       Justyna Kurowska -Widak – plastyka

       Paulina Łagowska – nauczyciel świetlicy

       Beata Madera – język niemiecki

       Bożena Nabożny – kształcenie zintegrowane

 

  Edyta Niedziela – matematyka

       Ewelina Osika – kształcenie zintegrowane

 

       Danuta Ożarska – matematyka

     

       Izabela Pasierb – pedagog, nauczyciel świetlicy

       Ewa Pospieszil – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

       Marek Rachwał – muzyka

       Grażyna Rojek – kształcenie zintegrowane

       Magdalena Siciak – nauczyciel świetlicy

       Anna Siedlecka – język polski

      

       Joanna Suchan-Konieczny – język angielski

       Waldemar Szymański – wychowanie fizyczne

       Edyta Ślemp – język polski

       Lidia Tomasik – kształcenie zintegrowane

      

      Joanna Ujda – język angielski

     Anna Waltoś – kształcenie zintegrowane

        Marcin Werner – historia, wos

       Grzegorz Złotek – wychowanie fizyczne

     s. Wiesława Zubel – religia

Sylwia Cieśla – przyroda, biologia

Barbara Krudysz – kształcenie zintegrowane

Anna Kwiecień – chemia

ks. Filip Mikuła – religia

Marek Wantrych – wychowanie fizyczne

Paweł Jurczak – technika, informatyka

Jan Gębala – matematyka

Scroll to top