Nauczyciele

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Stępkowska

Z-ca dyrektora

mgr inż. Edyta Englot – Rybka

Nauczyciele

Barbara Stępkowska – fizyka, informatyka

Edyta Englot-Rybka – chemia, przyroda

Beata Bakaj – kształcenie zintegrowane

Helena Bała – nauczyciel bibliotekarz

Jan Bereś – historia

Aneta Bernacka-Dudzik – przyroda, biologia

ks. Tomasz Blicharz

Dominika Brzezowska– kształcenie zintegrowane

Katarzyna Bykowska-Urban – język angielski

Anna Gorzelnik – nauczyciel świetlicy

Jadwiga Faszczowy – fizyka, informatyka

ks. Bogusław Jaworski – religia

Maria Jarosz – kształcenie zintegrowane

Ewa Kłeczek-Walicka – język polski

Barbara Krudysz – kształcenie zintegrowane

Justyna Kurowska -Widak – plastyka

Paulina Łagowska – nauczyciel świetlicy

Beata Madera – język niemiecki

Bożena Nabożny – kształcenie zintegrowane

Edyta Niedziela – matematyka

Ewelina Osika – kształcenie zinegrowane

Danuta Ożarska – matematyka

Agnieszka Bernat – matematyka, technika, informatyka

Izabela Pasierb – pedagog, nauczyciel świetlicy

Ewa Pospieszil – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Rachwał – muzyka

Grażyna Rojek – kształcenie zintegrowane

Magdalena Siciak – nauczyciel świetlicy

Anna Siedlecka – język polski

s. Dorota Sowa – religia

Joanna Suchan-Konieczny – język angielski

Waldemar Szymański – wychowanie fizyczne

Edyta Ślemp – język polski

Lidia Tomasik – kształcenie zintegrowane

Zenobia Twardzik – przyroda, biologia

Joanna Ujda – język angielski

Marek Wantrych – wychowanie fizyczne

Marcin Werner – historia, wos

Grzegorz Złotek – wychowanie fizyczne

Scroll to top