Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
przewodniczący Anna Janik
zastępca Iwona Zajchowska
sekretarz Mariusz Koszela
skarbnik Marek Porada

telefon kontaktowy: 693 742 591

Chcesz zostać sponsorem naszej Rady Rodziców oraz wspomagać finansowo w naszych inicjatywach.

Podajemy numer naszego konta bankowego:

 

42 9191 0000 2001 0007 4157 0002

Wysokości składki na Komitet Rodzicielski obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019.

I uczące się dziecko – 35 zł

II uczące się dziecko – 25 zł

III uczące się dziecko – 15 zł

Scroll to top