Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
przewodniczący Wojciech Kochman
zastępca Wioletta Ulicka
sekretarz Natalia Biernat
skarbnik Anita Ryniak-Modzelewska

 

Dla tych z Państwa, którzy chcą  zostać sponsorem naszej Rady Rodziców oraz wspomagać finansowo w różnych inicjatywach podajemy numer naszego konta bankowego:

 

42 9191 0000 2001 0007 4157 0002

Wysokości składki na Komitet Rodzicielski obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023.

I uczące się dziecko – 50 zł

II uczące się dziecko – 40 zł

III uczące się dziecko – 0 zł

Scroll to top