Manifestacja pod pomnikiem

Spośród słów używanych nieczęsto,

tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

 

9 listopada 2021 roku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, społeczność naszego Zespołu Szkół wspólnie z mieszkańcami Zaczernia rozpoczęła obchody Święta Niepodległości. O godzinie 16.30 uczniowie i nauczyciele zgromadzili się przy budynku szkoły, skąd za sztandarem przeszli do kościoła parafialnego w Zaczerniu. Prócz sztandaru ZS Zaczernie obecny był również poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej, a przy budynku OSP do maszerujących dołączyli też zaczerscy strażacy ze swoim sztandarem. O godzinie 17.00 rozpoczęła się koncelbrowana Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Przewodniczył jej ks. Filip Mikuła, a homilię wygłosił proboszcz parafii Zaczernie ks. Piotr Szczupak. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w liturgię, odczytując lekcję, podając wezwania Modlitwy Wiernych i służąc przy ołtarzu. Sprawowaną Eucharystię uświetniła gra zaczerskiej Orkiestry Dętej oraz obecność sztandaru 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i kompanii honorowej 3 Brygady Wojsk Terytorialnych pod dowództwem kapitana Daniela Buża.

Po Mszy św. pod zaczerskim Pomnikiem Poległych odbyła się manifestacja patriotyczna, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Odczytany został Apel Poległych, a po nim rozległa się salwa honorowa. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli:

Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko oraz Józef Rząsa – sołtys Zaczernia, zaś w imieniu Starosty Rzeszowskiego Kazimierz Puc – radny Rady Powiatu Rzeszowskiego i Prezes Orkiestry Dętej w Zaczerniu. W imieniu społeczności Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu wiązankę złożyli pani dyrektor Barbara Stępkowska oraz p. Edyta Englot-Rybka zastępca dyrektora zaczerskiej placówki oświatowej i pan Grzegorz Złotek – nauczyciel wychowania fizycznego. Kolejno do pomnika podeszli radni gminy Trzebownisko z terenu Zaczernia: Wojciech Kochman, Roman Hus i Adam Cieśla.W imieniu druhów z zaczerskiej jednostki OSP kwiaty złożyli druh Robert Sitek-prezes zarządu i Marcin Bieniek – zastępca prezesa. Swą pamięć o poległych zaznaczyli też przedstawiciele Rady Rodziców, zaczerskiego Koła Gospodyń Wiejskich, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia i Orkiestry Dętej

Zebrani odśpiewali Rotę i wysłuchali krótkiej części artystycznej, w której wystąpili: uczennica klasy 5 a Lena Chmiel oraz Kazimierz Puc z towarzyszeniem orkiestry. Okolicznościowe słowo wygłosili: dyrektor ZS Zaczernie Barbara Stępkowska prowadząca uroczystość oraz przybyły na zaczerskie obchody Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar.

Manifestacja zakończyła się defiladowym przemarszem kompanii honorowej i słodką niespodzianką od włodarza naszej gminy, który przywiózł dla uczestników spotkania świętomarcińskie rogale.

GALERIA ZDJĘĆ

Scroll to top