Odwiedziny w Domu Seniora Agape

22 listopada przedszkolaki z grupy VI „Sówki” odwiedziły Seniorów z Ośrodka Seniorów w Zaczerniu ze swoim krótkim programem artystycznym. Dzień ten był okazją do złożenia życzeń osobom starszym z okazji przypadającego 14 listopada Dnia Seniora oraz wzajemnego poznania się i wzmacniania więzi miedzypokoleniowej. Spotkanie z Seniorami to wspaniała lekcja nauki tolerancji wobec ludzi starszych oraz uczenie empatii w stosunku do drugiego człowieka.
Na koniec spotkania przedszkolaki wręczyły Seniorom upominki w postaci herbatek, które nasze przedszkole zbierało w ramach akcji :
” Herbatka dla Seniora na jesienne wieczory „.
Spotkanie z pewnością dostarczyło wielu pięknych przeżyć i wzruszeń zarówno Seniorom jak i naszym przedszkolakom.
Scroll to top