Czytaliśmy Ballady i romanse

Dziesięć lat temu, w roku 2012, ówczesny Prezydent RP Bolesław Komorowski zapoczątkował wydarzenie, które przypominać miało wszystkim Polakom o bogactwie polskiej literatury i pięknie ojczystego języka. Tym wydarzeniem było Narodowe Czytanie – akcja, która z roku na rok zyskuje coraz liczniejsze rzesze uczestników, ciesząc się zainteresowaniem w kraju i poza jego granicami. Lekturą wybraną do czytania w pierwszej edycji akcji była nasza epopeja narodowa – Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Po dziesięciu latach, w jedenastej edycji, postanowiono powrócić do skarbnicy mickiewiczowskiej poezji. W roku 2022, ogłoszonym Rokiem Romantyzmu, lekturą wybraną przez Parę Prezydencką stały się Ballady i romanse. Wybór ten nie był przypadkowy, a wspomniał o tym Prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników akcji: „Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) utwory tego cyklu od dziesiątków lat łączą pokolenia Polaków. Zachwycają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona także w biografii Adama Mickiewicza. Zwłaszcza dziś, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wolnościowe idee romantyzmu znów są niezwykle aktualne. I to zarówno te, które zagrzewają do boju o suwerenność, wzmacniają odwagę i męstwo, jak i te, które przedkładają czucie i wiarę nad obojętność i które kształtują postawę solidarności z uciskanymi”.

Jak zaznaczyła w swej wypowiedzi Pani Prezydentowa, do udziału w tegorocznej akcji zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. Ballady i romanse czytano w ponad 5 tysiącach miejsc. Na tej czytelniczej mapie nie mogło oczywiście zabraknąć Zaczernia. Tradycyjnie już postawiliśmy na współpracę zaczerskiego Zespołu Szkół i filii bibliotecznej. Najpierw twórczość Mickiewicza uczniowie poznawali w ramach lekcji języka polskiego, natomiast 16 września odbył się finał akcji, który dzięki życzliwości sołtysa wsi, pana Józefa Rząsy, miał miejsce na sali widowiskowej zaczerskiego Domu Kultury. Przybyłych uczniów starszych klas szkoły podstawowej powitała kierowniczka zaczerskiej biblioteki pani Elżbieta Augustowska, która przybliżyła krótko ideę akcji i odczytała fragmenty listu Prezydenta RP, a następnie zaprosiła do wspólnej lektury.

Spotkanie z balladami Mickiewicza rozpoczęli uczniowie klasy piątej: Karolina, Dominik, Łukasz i Władek, którzy przypomnieli zebranym Panią Twardowską. W tym miejscu warto dodać, że przybyły z Ukrainy Władek, choć dopiero od roku mierzy się z językiem polskim, dzięki trosce pani Edyty Ślemp z wierszami Mickiewicza poradził sobie śpiewająco ?.

Potem scena zamieniła się na chwilę w brzegi jeziora Świteź, a uczniowie klasy ósmej a: Zuzia, Janek, Krzysztof i druga Zuzia wprowadzili nas w mroczny i tajemniczy świat Świtezianki. Ich koledzy: Mikołaj, Kacper, Eliza i Nikola odczytali natomiast nieco mniej znaną balladę pod tytułem Rybka. Prawdziwy spektakl przygotowały uczennice klasy ósmej b: Rozalia, Noelia, Ania i Ola, Amelia, Weronika, Julka, Wiktoria oraz narratorki: Ania i Zuzia.  Dziewczęta nie tylko wzorowo odczytały balladę Lilije, ale jeszcze zamieniły swój występ w znakomity spektakl teatralny, wspólnie z p. Anną Siedlecką troszcząc się o stroje i rekwizyty.

Prawdziwą niespodzianką dla wszystkich była obecność radnego Powiatu Rzeszowskiego i znanego zaczernianina pana Kazimierza Puca. Odczytał on balladę „Powrót taty”.

Całość wydarzenia słowem i komentarzami ogarniała niżej podpisana. A że miała być to dla uczniów także lekcja języka polskiego, nie mogło się obejść bez sprawdzenia wiadomości ? Śmiało można jednak stwierdzić, że egzamin z Ballad i romansów uczniowie zaczerskiego Zespołu Szkół zaliczyli wzorowo!

Ewa Kłeczek-Walicka  (koordynator akcji)

Galeria zdjęć

Scroll to top