Informacja od Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Zaczerniu  podczas ostatniego zebrania ustaliła następujące wysokości składek na rok szkolny 2022/2023:

I uczące się dziecko – 50

II uczące się dziecko – 40

III i kolejne uczące się dziecko – 0 zł

Prosimy Państwa o wpłaty na konto:

 42 9191 0000 2001 0007 4157 0002

(w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

lub do wychowawców klas.

Składkę prosimy wpłacać do 31.10.2022.
Dziękujemy serdecznie.

Zarząd Rady Rodziców

Scroll to top