Ubezpieczenie uczniów

Drodzy Rodzice, informujemy, że jest możliwość ubezpieczenia zbiorowego uczniów w zakresie NNW.  W bieżącym roku szkolnym decyzją Rady Rodziców uczniowie będą nadal ubezpieczani w firmie InterRisk. Udostępniamy Państwu do wglądu polisę ubezpieczeniową oraz ogólne warunki ubezpieczenia na rok szk. 2021/2022.

W przypadku rodzeństwa nie ma zniżki na ubezpieczenie. 10% dzieci najbardziej potrzebujących zostanie zwolnionych z opłaty.

Wpłaty (55zł od osoby) prosimy uiszczać na konto ubezpieczyciela podane na 2 stronie polisy. Podajemy koniecznie w tytule: imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz pesel z dopiskiem: Szkoła Zaczernie. Prosimy dokonywać płatności do 30.09.2021. Przypominamy, że ubezpieczenie jest dobrowolne.

Konto InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group: : 28 1240 6960 7170 0012 5009 5533

Do pobrania:

POLISA InterRisk 2021

Ogólne warunki ubezpieczenia

Scroll to top