Armia Krajowa naszym patronem już od dwudziestu lat !

„23 maja 1999 – ten pamiętny dzień mimo deszczowej aury zgromadził wielu znakomitych gości, społeczność szkolną oraz mieszkańców Zaczernia. Zebrani w miejscowym kościele na otwierającej uroczystość Mszy św. powitali księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego, który w dalszej części uroczystości poświęcił pamiątkową tablicę. Podczas części oficjalnej swą obecność podkreślili, przemawiając do zgromadzonych przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, żołnierze AK ze Światowego Związku Żołnierzy AK i fundator tablicy Gabriel Cieśla. Obecna strażacka orkiestra wykonała wiązankę pieśni partyzanckich, zaś na zakończenie uroczystości zaprosili na montaż słowno-muzyczny, podczas którego przypomnieli niełatwe chwile, z jakimi przyszło się zmagać żołnierzom AK w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski”.

Kronika Zespołu Szkół w Zaczerniu

Dzień 20 maja 2019 r., dwadzieścia lat później, także nie był słoneczny, ale pogoda nie przeszkodziła nam w świętowaniu rocznicowego Dnia Patrona. Obchody rozpoczęliśmy w szkole, skąd o 815 wyruszyliśmy za Sztandarem do zaczerskiego kościoła parafialnego. Tu o godzinie 830 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył nasz katecheta, ks. Tomasz Blicharz.
W oprawę Mszy św. włączyli się uczniowie klas starszych: Kamil Marciniec odczytał lekcję, psalm zaśpiewała Zuzanna Cieśla, zaś wezwania Modlitwy Wiernych podała Monika Godlewska.

Po powrocie do szkoły, po krótkiej przerwie, społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej. Towarzyszyli nam zaproszeni goście: byli dyrektorzy zaczerskiej szkoły: mgr Maria Deptuch i mgr inż. Wojciech Nabożny, radni Gminy Trzebownisko: p. Wojciech Kochman i p. Adam Cieśla, sołtys Zaczernia p. Józef Rząsa oraz współpracujący z nami od wielu lat druhowie zaczerskiej OSP: p. Robert Sitek i p. Jan Pukała, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia p. Grażyna Kacprzak, kierownik zaczerskiej filii biblioteki publicznej p. Elżbieta Augustowska, pani Zofia Kurowska
z Zaczerskiego Koła Gospodyń i p. Monika Budnik-Niemiec ze Stowarzyszenia „Rodzice na Medal”. Zaczerską parafię reprezentował ks. Tomasz Blicharz

Drugą część obchodów rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego. Kolejno byliśmy świadkami obrzędów przekazania Sztandaru. Chorąży Karol Sitek wraz z asystą, którą tworzyły Monika Gomółka i Gabriela Sikora przekazali Sztandar Zespołu Szkół nowemu pocztowi sztandarowemu, który tworzyć będą uczniowie klasy 7 b: Szymon Bielenda – chorąży oraz Julia Czachor i Natalia Sochacka – asysta. Po ślubowaniu i wyprowadzeniu Sztandaru oraz powitaniu zebranych przez p. Dyrektor Barbarę Stępkowską rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 6 a oraz uczniów klas pierwszych pod kierunkiem p. Ewy Kłeczek –Walickiej,
p. Bożeny Nabożny i p. Jana Beresia. W toku narracji uczniowie przypomnieli dzieje Armii Krajowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zaczerskiego oddziału AK. Z zaimprowizowanej sceny popłynęły wspomnienia członków tegoż oddziału odczytane przez szóstoklasistów. Słowa narracji
i wspomnień przeplatane były strofami wierszy i piosenek w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p. Edyty Ślemp i p. Grzegorza Winiarskiego. Słowom i muzyce towarzyszył pokaz slajdów. Podsumowaniem tej części spotkania był film o naszym szkolnym patriotyzmie przygotowany przez ucznia klasy 6 a Mateusza Litwina i piosenka o naszej Ojczyźnie wyśpiewana z dużym zaangażowaniem przez pierwszoklasistów. Dzięki wcześniejszym rozmowom z p. Bronisławem Smykałą udało się też  wybrać grupkę uczniów, potomków zaczerskich AK-owców, którzy nieco zaskoczeni zasiedli przy partyzanckim ognisku obok naszych artystów, potwierdzając tym samym, że sztafeta pokoleń trwa.

Nasze świętowanie zakończyły spotkania w grupach wiekowych. Najmłodsi uczniowie (klasy 1-3) wzięli udział w konkursie plastycznym inspirowanym piosenkami i wierszami o Armii Krajowej. Uczniowie klas 4 i 5 spotkali się z członkami jednej z rzeszowskich grup rekonstrukcyjnych. Nasi goście przybliżyli uczniom kwestie związane z funkcjonowaniem Polskiego Państwa Podziemnego oraz umundurowaniem i uzbrojeniem AK, zwłaszcza w okresie powstania warszawskiego. Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w spotkaniu z p. Piotrem Ożogiem, historykiem-regionalistą, wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Pan Piotr jest także wnikliwym badaczem dziejów obozu NKWD w Trzebusce i mordu turzańskiego. Właśnie ten tragiczny wycinek historii, związany z losami żołnierzy AK, był przedmiotem prelekcji naszego gościa. Szóstoklasiści
i gimnazjaliści z klas trzecich wzięli natomiast udział w zajęciach prowadzonych przez gościa z IPN, p. Zenona Fajgera. Spotkanie dotyczyło losów AK na Rzeszowszczyźnie po roku 1944 i Żołnierzy Wyklętych.

Ewa Kłeczek-Walicka

Scroll to top