Plan obchodów Dnia Patrona naszej szkoły

ARMIA KRAJOWA NASZYM DROGOWSKAZEM

Plan obchodów Dnia Patrona i 20. rocznicy nadania szkole imienia

Poniedziałek, 20 maja 2019 r.

 

800-815 – Zbiórka uczniów w miejscach wskazanych przez wychowawców,

sprawdzenie obecności. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy lub

osoby wskazane przez Dyrekcję.

815 – Przemarsz w kolumnie za sztandarem do kościoła parafialnego w Zaczerniu

830 – Msza św.

ok. 930 – Powrót do szkoły, krótka przerwa.

945  – Spotkanie na sali gimnastycznej (wszystkie klasy)

  • obrzędy przekazania sztandaru
  • rocznicowy program artystyczny poświęcony Patronowi Szkoły

(po zakończeniu apelu krótka przerwa, dokładny czas rozpoczęcia spotkań
w grupach zostanie podany na bieżąco).

ok. 1045 – „Lekcja historii” – spotkania z zaproszonymi gośćmi:

  • Klasy 1-3 – spotkania w salach lekcyjnych, konkurs plastyczny,
  • Klasy 4-5 – spotkanie na sali gimnastycznej z członkami grupy rekonstrukcji historycznych
  • Klasy: 7 a b, 8 a b – spotkanie w sali nr 30 „Tajemnice Trzebuski i Turzy”,
  • Klasy 6 b, 6a, 3 a, b gimnazjum – spotkanie w sali nr 29 „ Armia Krajowa
    i Żołnierze Wyklęci”

Ok. 1200 – przewidywane zakończenie szkolnego święta

[Stołówka szkolna i świetlice funkcjonują w normalnym trybie].

Scroll to top