Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu – Przedszkole i Szkoła

Dostępność architektoniczna komentarz:

Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od drogi gminnej oraz drogą przy prywatnych
posesjach, chodnik do wejścia szerokość 2 m, do wejścia prowadzą schody z pochylnią. Wejście na
blok sportowy od strony drogi przylegającej do budynku szkoły oraz miejsc postojowych, wejście do
kuchni szkolnej od drogi przylegającej do budynku szkoły. Dodatkowe wejście do budynku szkoły od
strony drogi gminnej gdzie nie znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Szerokości drzwi
wejściowych do budynku posiadają nie mniej niż 90 cm.
Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają poręcze po jednej ze stron, posiadają oznaczenia i
odpowiednie oświetlenie tak aby były dobrze widoczne; nie powodowały ostrych i kontrastowych
cieni. Budynek nie posiada wind między kondygnacjami. Wszystkie drogi ewakuacyjne są oznaczone.

Dostępność cyfrowa komentarz:

Szkoła posiada stronę Inrenetową, na której umieszczane są ważne informacje dotyczące spraw
szkolnych i przedszkolnych, istnieje możliwość dostępności do dokumentów drogą elektroniczną;
adres strony jest ogólnodostępny; zgodnie z obowiązującymi terminami strona jest aktualizowana.

Scroll to top