Zapisy do świetlicy szkolnej

W dniach 9.05 – 27.05.2022 trwają zapisy uczniów klas I – III na świetlicę szkolną na rok szkolny 2022/2023.

Wypełnione karty zgłoszenia (z podpisami obojga rodziców/prawnych opiekunów) wraz z zaświadczeniami, potwierdzającymi zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 27.05.2022r.

KARTA ZGŁOSZENIA 2022/2023

Scroll to top