Informacja

Dyrekcja Zespołu Szkół w Zaczerniu zaprasza wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na spotkanie
w dniu 30.08 o godz. 16.00 w budynku szkoły.

Zebrania z nauczycielkami odbędą się w salach przedszkolnych, zaś listy dzieci z ich przyporządkowaniem do grup zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do Przedszkola (wejście przy sali gimnastycznej).

Scroll to top