Narodowe Czytanie ze strażakami

W sobotę 7 września, już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie, w całej Polsce czytano wybitne utwory pisarzy polskich należące do kanonu naszej literatury. W tym roku, z racji ósmej edycji wydarzenia, Para Prezydencka zaproponowała zbiór ośmiu nowel, w którym znalazły się utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Jak napisał w specjalnym liście Prezydent RP, Andrzej Duda, wspólnym mianownikiem tych tekstów jest „polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe”.

Zapoczątkowana w 2012 roku akcja odbyła się w ponad trzech tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. Na mapie Narodowego Czytania już po raz piąty pojawiło się też Zaczernie. Tegoroczna edycja zaczerskiego Narodowego Czytania przebiegała dwutorowo. Już w piątek, 6 września w holu głównym Zespołu Szkół pojawiła się multimedialna gazetka przypominająca poprzednie edycje tego kulturalnego wydarzenia i zachęcająca do udziału w akcji. Jednocześnie panie Anna Siedlecka i Edyta Ślemp wspólnie z uczniami klas młodszych odczytały Katarynkę Bolesława Prusa. Druga część spotkania z dziełami polskiej literatury miała miejsce w Bibliotece Publicznej w Zaczerniu. Tu w dniu 10 września pojawili się ósmoklasiści ze swoimi wychowawczyniami: p. Agnieszką Bernat i p. Ewą Kłeczek-Walicką. Na zaproszenie kierowniczki zaczerskiej biblioteki, p. Elżbiety Augustowskiej, odpowiedział też gość specjalny – Prezes OSP w Zaczerniu pan Robert Sitek, który w progach biblioteki pojawił się w paradnym mundurze strażackim. Nic zatem dziwnego, że lekturą wybraną na biblioteczne spotkanie było opowiadanie zatytułowane Mój ojciec wstępuje do strażaków. W odczytanie prozy Brunona Schulza prócz naszego gościa włączyły się też obie nauczycielki oraz grupka ósmoklasistów. Czas spędzony w bibliotece wykorzystany został nie tylko na lekturę tekstu, ale też na dyskusję o roli i zadaniach strażaków.

Scroll to top