Zapisy na basen

Od wtorku 25.06 do 9.07 w sekretariacie szkoły można dokonać zgłoszenia chęci udziału dziecka w zajęciach nauki pływania w pierwszym półroczu roku 2024/2025.

Pierwszeństwo w udziale na zajęciach będą mieć dzieci, które do tej pory w takich zajęciach nie brały udziału. Liczba miejsc ograniczona.

Po weryfikacji i wniesieniu opłaty przez rodziców za dowóz na basen, listy zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.

Scroll to top