Program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”, adresowany do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest rekomendowany przez ministerstwo edukacji i nauki, opracowany w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP).

W trakcie zajęć uczniowie poznają sposoby na radzenie sobie z konformizmem i naciskiem grupowym. Poszerzą wiedzę związaną z czynnikami ryzyka i nabędą wiedzę jak chronić się przed uzależnieniem. Zajęcia skupiają się także na kształtowaniu umiejętności bezpiecznego wyrażania swoich emocji, asertywnej obrony swoich racji. Program rozwija zdolność do radzenia sobie z problemami, formułowania celów.

Program jest prowadzony przez fundację na rzecz pomocy społecznej „Promyk” oraz Fundację ‚The Glow”. Projekt jest współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Scroll to top