Narodowe Czytanie w Zaczerniu

W tym roku już po raz 12. w wielu miejscach w Polsce i nie tylko odbywała się coroczna akcja o nazwie Narodowe Czytanie. 9 września 2023 o godz. 11.00 w Ogrodzie Saskim uroczyście rozpoczęła ją para prezydencka, a także polscy aktorzy, którzy czytali wybraną na ten rok pozytywistyczną powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Na mapie Narodowego Czytania tradycyjnie już pojawiło się Zaczernie. W murach wiejskiej biblioteki uczniowie Zespołu Szkół w Zaczerniu oraz goście: pan Kazimierz Puc i pani Wanda Kosior „spotkali się z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchali ich słów o Polsce i codziennych pogawędek. Podziwiali też bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy”.

Fragmenty pozytywistycznej powieści Elizy Orzeszkowej odczytali uczniowie obu klas VII oraz klasy 6a. Poznaliśmy fragmenty wspomnień Marty Korczyńskiej o tym, jak to kiedyś chłopi wzięli ją za…cholerę i o tym, jak to przed laty Bohatyrowiczowie i Korczyńscy przy jednym stole siadali. W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego nie mogło oczywiście zabraknąć wspomnień Jana Bohatyrowicza o nadniemeńskiej potyczce powstańców i śmierci jego ojca oraz pana Andrzeja Korczyńskiego. Nasi goście – pani Wanda i pan Kazimierz przybliżyli nam opisy przepięknych nadniemeńskich krajobrazów i zabrali w literackie odwiedziny do zagrody Anzelma Bohatyrowicza. Był też i akcent muzyczny Narodowego Czytania, bo uczeń klasy 6 Antek Tomasik, wcielając się w rolę Janka Bohatyrowicza, przypomniał piękną melodię starej pieśni „Ty pójdziesz górą…”.

Tegoroczna lektura wydaje się dość trudną w odbiorze dla uczniów szkół podstawowych, dlatego zaczerskie polonistki: panie Anna Siedlecka, Sylwia Cisek i pisząca te słowa zadbały o stosowne komentarze ułatwiające zrozumienie wybranych fragmentów.

Serdecznie dziękujemy pani Elżbiecie Augustowskiej, kierowniczce zaczerskiej filii bibliotecznej za zaproszenie do udziału w akcji i mamy nadzieję, że za rok znów będziemy czytali.

Ewa Kłeczek-Walicka

Scroll to top