Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w klasach 1-3

Były w historii Polski takie wydarzenia, które pozostawiły swój ślad po dzień dzisiejszy. Jednym z nich jest dzień 3 maja 1791 roku , kiedy to została uchwalona pierwsza w Europie , a druga na świecie konstytucja- Konstytucja 3 Maja- nazwana wtedy Ustawą Rządową. To podniosłe wydarzenie uczniowie klas 1-3 naszej szkoły uczcili uroczystym apelem przygotowanym przez klasy drugie.

Po krótkim wstępie, wprowadzającym w tematykę apelu, poloneza zatańczyli uczniowie klasy 2c. Następnie uczniowie klasy 2b wystawili krótką inscenizację opowiadającą o problemach szlachty, mieszczan i chłopów za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, oraz scenę obrad Sejmu Czteroletniego.  Wśród wielu patriotycznych piosenek zabrzmiały: „Mazurek 3 Maja” ,„Polonez 3 Maja”, „Płynie Wisła, płynie”, „Jak długo w sercach naszych…”.

Nie zabrakło pięknie wyrecytowanych wierszy, przegotowanych również przez uczniów klasy 2a.

Występy uczniów klas drugich uświetnił krakowiak- taniec przygotowany przez wybranych uczniów klas 4 i 5, pod kierownictwem pani wicedyrektor Edyty Ślemp.

Na zakończenie pani dyrektor Jadwiga Faszczowy dziękując wszystkim wyraziła nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu wszyscy nasi uczniowie zachowają pamięć o tym ważnym w dziejach Polski wydarzeniu.

Bożena Nabożny

Scroll to top