Uczciliśmy Niepodległą !

Naród, który nie szanuje swej przeszłości

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

 i nie ma prawa do przyszłości

Józef Piłsudski

 

Tradycyjnie już, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Zaczernianie uczcili pamięć uczestników tych wielkich wydarzeń z przeszłości naszej Ojczyzny.

Główne uroczystości przygotowywane zostały wspólnie przez społeczność zaczerskiego Zespołu Szkół, parafię i miejscową jednostkę OSP. Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. w kościele parafialnym w Zaczerniu, sprawowana przez ks. Filipa Mikułę i ks. Bogusława Jaworskiego, a uświetniona obecnością Kompanii Honorowej 31. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem porucznika Zbigniewa Szczurowskiego oraz pocztów sztandarowych: 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, OSP w Zaczerniu i zaczerskiego Zespołu Szkół. Wśród uczestników Eucharystii wskazać należy m.in. Wicestarostę Rzeszowskiego Marka Sitarza, Wójta Gminy Trzebownisko Lesława Kuźniara, radnych Powiatu Rzeszowskiego Bogusławę Czachor-Kustrę i Kazimierza Puca, radnych Gminy Trzebownisko z terenu Zaczernia: Annę Janik, Wojciecha Kochmana, Adama Cieślę, komendanta komisariatu Policji w Trzebownisku aspiranta sztabowego Sławomira Kuźniara, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku Wiesława Sierżęgę, Sołtysa wsi Zaczernie Józefa Rząsę, druhów zaczerskiej OSP na czele z Naczelnikiem OSP Janem Pukałą i Prezesem Zarządu Robertem Sitkiem, dyrekcję, nauczycieli i uczniów zaczerskiego Zespołu Szkół, dyrektorów szkół z terenu gminy, a także wiernych parafii Zaczernie. Tradycyjnie już w oprawę liturgiczną Mszy św. włączyła się zaczerska Orkiestra Dęta.

Po zakończonej Eucharystii zebrani w kościele przeszli pod Pomnik Poległych, gdzie odbyła się patriotyczna manifestacja. Przybyłych na uroczystość powitała dyrektor Zespołu Szkół w Zaczerniu Jadwiga Faszczowy. W swym wystąpieniu przywołała cytowane na wstępie słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, podkreślając, że obecność na tej uroczystości jest świadectwem pamięci, dzięki któremu pracujemy na szacunek teraźniejszości i zyskujemy prawo do przyszłości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego okolicznościowe słowo wygłosił przybyły na zaczerskie obchody Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar.

Szczególnym momentem spotkania był Apel Pamięci odczytany przez kapitana Tomasza Magdonia i salwa honorowa. Po salwie nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległych oraz krótki występ orkiestry, która wykonała wiązankę pieśni legionowych. Uroczystość zakończyła żołnierska defilada, po której najmłodsi uczestnicy patriotycznej manifestacji mogli poczęstować się rogalami świętomarcińskimi przywiezionymi przez pana wójta.

Ewa Kłeczek-Walicka

Galeria zdjęć

Scroll to top