Coś się kończy, coś się zaczyna…

Wszyscy wiemy, że zmiany są nieodłącznym elementem naszego życia. To one czynią je ciekawszym i bardziej atrakcyjnym, gwarantują rozwój. Jednak prócz ciekawości, – co dalej, każda zmiana wywołuje w nas refleksję nad przemijaniem, przywołuje wspomnienia, w których „radość się z troską plecie”

Takie refleksje towarzyszyły nauczycielom zebranym w dniu 26 sierpnia w murach zaczerskiego Zespołu Szkół. W tym dniu bowiem pożegnaliśmy pięcioro nauczycieli związanych przez kilka lub kilkanaście lat z naszą placówką. W pierwszym rzędzie wymienić trzeba dyrektor ZS Zaczernie panią mgr Barbarę Stępkowską, która kierowała szkołą przez ostatnie pięć lat, troszcząc się o dynamiczny rozwój i nowoczesność szkoły, a także organizując działalność szkoły w trudnym czasie pandemii. Po zakończeniu kadencji przeszła na zasłużoną emeryturę.

Pożegnali się również z nami pani Joanna Suchan-Konieczny, która przepracowała w naszej szkole 13 lat, ucząc języka angielskiego, a także panowie: Marcin Werner (historyk) i Paweł Jurczak (nauczyciel techniki i informatyki).

Szczególny wymiar miało pożegnanie p. Edyty Englot-Rybki, która rozstaje się z naszą szkołą po przepracowaniu tu 18 lat na stanowisku nauczyciela chemii i przyrody. Pani Edyta była również wychowawczynią kilku roczników gimnazjalistów, a przez ostatnie pięć lat pełniła obowiązki wicedyrektora troszcząc się o rozwój zainteresowań uczniów (klasa sportowa) i doceniając ich osiągnięcia („apele sukcesu”). Podejmowane przez nią działania (koncerty z okazji „Dnia Kobiet”) zintensyfikowały również współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Dziękując za lata dobrej i owocnej współpracy, serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły, życzymy wszystkim wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizację własnych pasji i marzeń, zaś pani Edycie obejmującej stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Pstrągowej i panu Marcinowi, przejmującemu obowiązki wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem życzymy także samych sukcesów w życiu zawodowym.

Scroll to top