Odbiór zaświadczeń

Drodzy absolwenci.

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek)  od godziny 9.00  w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!

Scroll to top