Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej

Po miesięcznej nauce w szkole wszyscy uczniowie klas pierwszych 6 października zostali uroczyście przyjęci do grona społeczności szkolnej. Po krótkim powitaniu przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego pierwszaki zaprezentowały program artystyczny złożony z piosenek i wierszy, czym udowodniły, że są już gotowe do podjęcia szkolnych wyzwań. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie przy szkolnym sztandarze. Po ślubowaniu każdy pierwszoklasista został pasowany przez p. dyrektor Barbarę Stępkowską na ucznia Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. Na zakończenie P. Dyrektor i przedstawiciele Samorządu złożyli pierwszakom życzenia.

Galeria

Scroll to top