Narodowe Czytanie w zaczerskiej bibliotece

 

W sobotę 4 września, już po raz 10. w ramach akcji Narodowe Czytanie, w całej Polsce czytano wybitne utwory pisarzy polskich należące do kanonu naszej literatury. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała utwór Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.  Jak napisał w specjalnym liście Prezydent RP, Andrzej Duda: „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.

Na mapie Narodowego Czytania kolejny już raz pojawiło się też Zaczernie. To wydarzenie kulturalne od roku 2015 zaczerski Zespół Szkół organizuje wspólnie z tutejszą filią biblioteki publicznej. Po przerwie spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami wróciliśmy w tym roku z uczniami w gościnne progi biblioteki. W środę 22 września „Moralność…” czytali uczniowie klasy 7 a, zaś w piątek 24 września lekturę dramatu podjęli siódmoklasiści z klasy c. Po serdecznym powitaniu przez kierowniczkę zaczerskiej filii bibliotecznej p. Elżbietę Augustowską siódmoklasiści wysłuchali krótkiej historii czytelniczej akcji, która w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia. Potem przyszedł czas na prezentację fragmentów „Moralności..” w wykonaniu uczniów, którzy nie tylko wzorowo odczytali swe role, ale również zadbali o stroje. Równolegle w ramach lekcji języka polskiego w szkole perypetie rodziny Dulskich poznawali uczniowie klas ósmych. Całość koordynowana była przez nauczycielki języka polskiego: p. Annę Siedlecką i piszącą te słowa.

Choć „Moralność…” to lektura licealna, przypadła jednak do gustu także uczniom zaczerskiej podstawówki, którzy chętnie i aktywnie włączyli się w tegoroczną akcję czytelniczą, ciesząc się „czytaniem, książkami, ich zapachem, szelestem kartek i chwila refleksji, która czasem potrafi odmienić nasze życie”

Ewa Kłeczek-Walicka

Film

Scroll to top