Czasowe zawieszenie zajęć stacjonarnych w grupach przedszkolnych.

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa COVID-19 w naszej szkole oraz pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 16.09.2021r. zawiesza się zajęcia stacjonarne w grupach przedszkolnych: Pszczółki i Motylki w okresie od 17.09 do 24.09 w Zespole Szkół w Zaczerniu.

Wprowadzamy w szkole podwyższony reżim sanitarny. Obowiązkowe maseczki, mycie rąk i dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego.

Zaleca się, aby uczniowie i ich opiekunowie sprawujący nad nimi pieczę prowadzili ich obserwację pod kątem objawów Covid-19. Konieczne jest aby dzieci i rodzice ograniczyli kontakty z otoczeniem z powodu zagrożenia przeniesienia zachorowania na inne osoby.

Scroll to top