Open post

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Serdecznie gratulujemy rewelacyjnych wyników, jakie uzyskali nasi uczniowie obu klas ósmych podczas egzaminów 😊 Z radością informujemy, że nasi Absolwenci w każdej części egzaminu uzyskali bardzo wysoki wynik w skali staninowej – 8. Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację zdających. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od...

"Wyniki egzaminu ósmoklasisty"Czytaj dalej...
Scroll to top