Zapisy do świetlicy szkolnej

W dniach 7.04 – 23.04.2021 trwają zapisy uczniów klas I – III na świetlicę szkolną na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione karty zgłoszenia (z podpisami obojga rodziców/prawnych opiekunów) wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 23.04.2021r.

KARTA ZGŁOSZENIA NA ŚWIETLICĘ 2021/2022

Scroll to top