Zapisy na dyżur świąteczny

Drodzy Rodzice

W związku ze zbliżającym się dyżurem świątecznym, prosimy, abyście podali Państwo wychowawcom grup informację, czy Wasze dzieci będą uczęszczały do Przedszkola w dniach 23.12 – 31.12.
Prosimy o podanie konkretnych dni na kartce bądź w wiadomości prywatnej na platformie Teams
w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2020 r.

Scroll to top