Informacja Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Zaczerniu  podczas ostatniego zebrania ustaliła następujące wysokości składek na rok szkolny 2020/2021:

I uczące się dziecko – 35 zł

II uczące się dziecko – 25 zł

III i kolejne uczące się dziecko – 0 zł

Prosimy Państwa o wpłaty na konto:

 42 9191 0000 2001 0007 4157 0002

w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zarząd Rady Rodziców

Scroll to top