Otwarcie przedszkola w reżimie sanitarnym

Szanowni Rodzice informujemy, że w dniu 13 maja 2020 r. nastąpi warunkowe otwarcie naszego przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola proszeni są o uzupełnienie i podpisanie Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 oraz przekazanie jej pracownikowi przedszkola w dniu 13.05.2020r.

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola – COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu w Zaczerniu w trakcie epidemii COVID-19

PROCEDURY COVID -19

Scroll to top