Pierwszoklasiści pasowani!

W dniu 24 września 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli im dumni ze swych dzieci rodzice. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po zakończeniu części artystycznej, w podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy i legitymację.

Scroll to top