Komunikat Dyrektora Szkoły

Informujemy, że strajk w Szkole Podstawowej i Przedszkolu został zawieszony. Zespół Szkół w Zaczerniu pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019.

Dni Egzaminu Ósmoklasisty czyli od 15.04 do 17.04. 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (zgodnie z wcześniejszym planem). Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły  na godzinę 8.30.   Świetlica będzie czynna w tych dniach od godz. 6.45 do 17.00.

Przerwa  świąteczna będzie trwała od 18.04 do 23.04.2019 r.

W dniach 18.04 (czwartek), 19.04 (piątek) oraz 23.04 (wtorek) nauczyciele będą pełnili dyżur na świetlicy szkolnej w godzinach wymienionych wyżej.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół

 

Scroll to top