Uczymy się o zwierzętach

” Pszczółki” podczas  2- tygodniowej tematyki zdobywały wiadomości na temat zwierząt egzotycznych oraz zwierząt z naszych pół i lasów.  Dzieci poznały wygląd wybranych zwierząt, ich sposób życia oraz naturalne środowisko, z którego pochodzą. Dzieci bardzo szybko zapamiętały wiadomości na temat zwierząt egzotycznych, dlatego łatwo wyszukały z wiersza Jana Brzechwy „ZOO” wszystkie egzotyczne zwierzaki. Dokonywały również podziału zwierząt na ssaki, ptaki oraz owady.  Dzieci bardzo chętnie wykonywały również prace plastyczne, z których stworzyliśmy kolorowe kąciki. 

Scroll to top