Informacja o strajku nauczycieli

INFORMACJA (dotyczy tygodnia od 8 do 12.04.2019 r.)

 Z dniem 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) nauczyciele i pracownicy szkoły rozpoczynają strajk do odwołania.

W naszej szkole za strajkiem w anonimowym referendum opowiedziało się 67% ankietowanych.

Każdy pracownik rozpoczynający pracę po wejściu do szkoły będzie się deklarował imiennie czy w danym dniu przystępuje czynnie do strajku.

WAŻNE:

  1. Zespół Szkół pracuje od 6.30 do 17.00, w tym czasie dzieci przedszkolne i uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę (rodzaj zajęć będzie zależny od tego ilu nauczycieli zadeklaruje wolę do strajku).
  2. Kuchnia w ciągu tygodnia pracuje bez zmian, posiłki będą wydawane.
  3. ODWOŁUJEMY PLANOWANĄ WYWIADÓWKĘ z dnia 12.04, wywiadówka odbędzie się po Świętach Wielkiej Nocy – nowy planowany termin to 9.05.2019 r. (czwartek).
  4. Od dnia 10 do 12.04.2019 r. przeprowadzone zostaną egzaminy gimnazjalne. Te trzy dni są wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z wcześniejszym planem). Zapraszamy w tych dniach do szkoły wyłącznie uczniów klas 3 gimnazjum na godz. 8.30 oraz dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej.
  5. Wszelkie nowe informacje o sytuacji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
  6. Bardzo dziękujemy za wsparcie jakie otrzymujemy do Państwa jako nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Dyrekcja

ZS im. Armii Krajowej w Zaczerniu

Scroll to top