Wyróżnieni, nagrodzeni…

Piątkowe apele poświęcone Świętu Konstytucji 3 Maja były okazją do wyróżnienia
i nagrodzenia uczniów, którzy w minionych miesiącach reprezentowali naszą szkołę na konkursach wiedzowych, artystycznych i zawodach sportowych różnych szczebli. Uczniowie i opiekujący się nimi nauczyciele uhonorowani zostali odznaką „Duma Zespołu Szkół
w Zaczerniu”. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

Scroll to top